Du er kommet hit i bookingen din

Spesifiser lasten din

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

I tillegg til å frakte bilen tilbyr vi følgende tjenester:

Speditørgaranti: Garantien må stilles dersom man ønsker å betale uten tysk moms.

Fortolling/Tollpassfraktbrev: Alle varer som kommer inn på vårt tollager må tolldeklareres. Fortoller du bilen selv må vi utstede tollprassfraktbrev. Bilen må da stå på vårt tollager inntil bilen er ferdig fortollet, eller godsregistrert til et annet tollager. Første 7 dager er fritt, deretter belastes tollagerleie.

Visning: Importerte biler må vises til Biltilsynet. Varebiler kl 2 trenger timebestilling. Om ønskelig kan vi gjennomføre visning av bilen.

Engangsavgift: Er bilen forhåndsgodkjent kan vi etter nærmere avtale legge ut engangsavgiften. Vi trenger da en fullmakt fra deg samt bekreftelse på betaling av denne før utlevering av bilen.

Registrering: Ønsker du at vi gjør dette trenger vi fullmakt fra deg, betalingsbekreftelse, samt forsikringsbevis avstemt mot modellnummeret.

Spedisjon

Spedisjonskontoret har som ansvar å fortolle alle typer varer som blir fraktet med Moldegaard Maritime Logistics AS.

Moldegaard Maritime Logistics AS

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

 

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Info

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000 og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.

Hvor skal du frakte?

Vi ber deg være oppmerksomn på regler for import og eksport.

Du er kommet hit i bookingen din

Bookingskjema

Registrer din booking

Kontaktinformasjon
Sted for henting
Leveringssted
Kjøretøyinformasjon