Om RORO

RORO er en fraktløsning i regi av Moldegaard Maritime Logistics AS – og er en del av logistikktjenesten som bedriften tilbyr.

Målsettingen er å markedsføre og selge fraktløsninger som er tuftet på den maritime korridor – i praksis ved at godsfremføringen benytter sjøvegen på en så lang strekning som mulig for fremføringen. Som regel vil alle transporter måtte fraktes til og fra havnene, og sammen med våre samarbeidspartnere i inn- og utland skal vi tilby attraktive fraktløsninger på import og eksportfrakter.

Fraktløsninger vi presenterer skal fortrinnsvis være kostnadsbesparende, og miljøeffekten kommer som en gevinst for alle. Sjøverts godsfremføring er uomtvistet det beste for miljøet. Rederiet Nor Lines sine nye gasskip forsterker miljøaspektet, samtidig som det utløser helt nye muligheter for rullende last i den nye ruten mellom Rotterdam og Hammerfest med ukentlige anløp av 16 havner. Denne direktelinjen gir gode muligheter for rullende last med de korte fremføringstider, spesielt for Vestlandet, Mørebyene og Nordnorge. Nor Lines mottok flere priser allerede i 2014 – før skipene ble satt i rute.

Konseptet RORO (Roll on Roll off) sikrer optimal fremføringskvalitet på rullende last og kolli som har litt større dimensjoner enn tradisjonelle paller og containere, samt større lastevolum der kombinasjon av hurtig framføring og hurtig lossing og lasting betyr noe. Selvfølgelig befordrer vi også paller og containere, stykkgods og partigods.

Sammen med rederier og samarbeidspartnere i inn- og utland vil vi kunne tilby frakter til og fra destinasjoner både i Europa og oversjøisk.