Båttransport

Moldegaard kan tilby gjennomgående transportløsninger over hele verden. I tillegg kan vi tilby befraktningstjenester

Sammen med vår hovedsamarbeidspartner Nor Lines frakter vi varene til og fra Norge med regelmessige båtruter. I tillegg tilbys både ekstra anløp og innleid tonnasje

Som speditør har vi en forpliktelse overfor våre kunder å tilby den beste løsningen, og vi betrakter ethvert rederi som en god mulighet for å fremme transportløsninger via den maritime korridor – og vi har derfor god kontakt med flere rederier som har gode forbindelser.


Biltransport

Moldegaard tilbyr et bredt spekter av biltransport. NOR LINES samlast dekker Norge og utlandet. Daglig biltransport dekker hele Sør-Norge. Nor Lines båtruter dekker kysten Kristiansand-Kirkenes

ØVRIG BILTRANSPORT

 • Kjøl / frys semi
 • Containerhenger semi
 • Maskinsemi
 • Kranbiler
 • Åpne biler
 • Kapellbiler / henger


Logistikk tjenester

Moldegaard vil med sin lange og brede erfaring innen arbeid med maritim transport, tilby tjenester knyttet til effektive logistikk løsninger.

Dette kan omfatte:

 • Prosjekter
 • Nisjeløsninger
 • Logistikkløsninger
 • Relaterte tjenester


Spedisjon og fortolling

I en verden der sikkerhet og nøyaktighet blir stadig viktigere, spiller kompetanse innen fortolling og spedisjon en sentral rolle i logistikkflyten. I Moldegaard Maritime Logistics har vi erfarne medarbeidere i vår spedisjonsavdeling som du kan stole på.

Vi tilbyr alle slags fortollingstjenester, som import, eksport, tollagertjenester, og vi besvarer også tolltekniske spørsmål.


Terminaler

Moldegaard opererer i flere havner, med tjenester knyttet til lossing og lasting. I Molde og Harøysundet utføres dette med eget utstyr og mannskap

I Molde kan vi tilby følgende:

 • Trucker fra 2 - 13 tonn
 • Reachstacker 45 tonn (Containertruck)
 • Eget mannskap
 • Dypvannskai og ro/ro kai
 • Kraner og mobilkraner på forespørsel

I Harøysundet tilbyr vi utendørs lagring, samt håndtering av pallelast og rullende last (ro/ro last).


Lagring

I Molde, Harøysundet og Kristiansund kan Moldegaard tilby lagringstjenester, både innendørs og utendørs. Områdene er kameraovervåket, inngjerdet, og med adgangskontroll

Dette omfatter

 • 2 700 m² innendørs lager (herav 240 m² isolert)
 • 4 000 m² utendørs lagerområde
 • Ved Harøysundet Terminal tilbys 6 000 m² med utelager innenfor ISPS kontrollert område
 • I Kristiansund 4000 m2 utendørs og 200 m2 innendørs kaldtlager

Vi tilbyr både korttids- og langtidslagring

Nyttige linker

www.moldegaard.no
www.toll.no

 

Dokumenter

Combiterms 2000 [PDF]
Incoterms [PDF]

 

Annen informasjon

Alle oppdrag utføres etter NSAB 2000
og de forskjellige rederiers egne transportvilkår.